Política de privacitat

D'acord amb el que estableix la LO3 / 2018 DE 5 DE DESEMBRE de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i article 13 de l'Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) els informem sobre el tractament de les dades personals que ens faciliten a través d'aquesta web

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

RODAMON INVERSIONES, S.L.

Batlle Calbetó i Barra, 20

25530 Vielha - Lleida

Tel: +34 973 64 32 33

Fax: +34 973 64 03 13

info@acevihotels.com

CIF: B-63083075

HVA-000814

FINALITATS AMB LA QUAL TRACTAREM LES SEVES DADES:

Formulari de Reserves: A través del formulari de reserva té com a finalitat possibilitar la gestió de la relació comercial, comptable i administrativa dels clients en tot el relacionat amb els serveis i allotjament als nostres hotels, factuarción i / o cobrament dels mateixos.

El formulari Treballa amb nosaltres: Recollida de dades o enviament de currículum, té com a finalitat l'estudi de les diferents candidatures perquè el nostre departament de Recursos Humans procedeixi a la selecció de personal que reuneixi el perfil idoni per incorporar-se a les nostres empreses.

El formulari Subscripció: té com a finalitat el tractament de les seves dades personals per a l'enviament de comunicacions comercials i promocions electròniques per al conjunt de productes i serveis que oferim, així com els afins al sector hoteler (viatges, gastronomia, oci, etc.).

OBLIGACIÓ DE FACILITAR LES SEVES DADES

No està obligat a facilitar-nos les dades sol·licitades, però l'aportació dels mateixos és un requisit necessari per a la prestació dels nostres serveis i / o la resposta a la seva consulta o accés a les promocions.

Legitimació per al tractament de les seves dades:

Reserves on line. El tractament de les seves dades està legitimat d'acord amb l'RGPD (UE) 2016/679 perquè els mateixos resulten necessaris per a l'execució de la relació contractual, per a la formalització de la reserva de serveis i o venda de productes de NUKU SPA y ACEVI HOTELS.

Contacte, treballa amb nosaltres, acceptació d'enviament d'informació comercial: En els supòsits enumerats, la base legitimadora del tractament és el consentiment de l'interessat. Podrà revocar amb posterioritat el consentiment atorgat.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES:

Les seves dades seran conservats, mentre duri la relació contractual / comercial establerta, i amb posterioritat, durant els terminis establerts legalment per a la resolució de possibles responsabilitats derivades de la mateixa. Les dades relatives a pagaments i facturació es conservaran durant els terminis establerts en la normativa corresponent en matèria econòmic / comptable i fiscal. En els supòsits en què el tractament està basat en el consentiment, les dades seran conservades mentre vostè no sol·liciti la supressió dels mateixos.

COMUNICACIONS DE DADES:

Les seves dades seran comunicats en els supòsits en què sigui necessari per al compliment de la relació contractual establerta i quan estigui previst legalment. Són destinataris de la informació dels tercers encarregats de tractament que presten els seus serveis a ACEVI HOTELS amb qui tenen subscrit el corresponent acord que garanteix el compliment del RGPD i de les mesures de seguretat adients. Les seves dades poden ser cedides a la resta d'empreses vinculades a ACEVI HOTELS per al correcte desenvolupament o prestació de qualsevol dels serveis reservados.No es preveuen transferències internacionals de dades.

XARXES SOCIALS

En aquesta web hi ha enllaços als perfils en xarxes socials en què té presència ACEVI HOTELS. Si decideix seguir-nos a través de qualsevol xarxa social en la qual comptem amb perfil o pàgina, l'informem que gestionarem les comunicacions mitjançant les mateixes d'acord amb els termes i condicions de cada xarxa social i que tractarem les seves dades per gestionar la llista de persones interessades en les activitats i notícies de ACEVI HOTELS que es facilitin a través de cada xarxa social. Aquesta informació sempre la rebrà a través de la xarxa social en qüestió i mentre sigui seguidor de ACEVI HOTELS a la mateixa. Cadascuna d'aquestes xarxes socials compta amb uns termes i condicions propis i són entitats alienes a nosaltres.

DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ, LIMITACIÓ, OPOSICIÓ I PORTABILITAT

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, portabilitat i limitació del tractament, recollits en RGPD (UE) 2016/679, a l'adreça de correu electrònic indicant amb l'assumpte protecció de dades o per escrit a la següent adreça de l'empresa a dalt esmentada, i en qualsevol dels dos casos juntament amb còpia de document que acrediti la seva identitat. Quan el tractament estigui legitimat en el consentiment o execució de contracte i s'efectuï per mitjans automatitzats tindrà dret a la portabilitat de les seves dades, és a dir, al fet que se li lliurin en format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, fins i tot a remetre'ls a un nou responsable.

DRET DE RECLAMACIÓ A l'AUTORITAT DE CONTROL

Podrà presentar reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Més informació a www.agpd.es

En cas que la nostra política de privacitat hagués de variar a conseqüència de canvis legislatius o de criteris emanats de l'Agència de Protecció de Dades serà convenientment informat de qualsevol variació que sigui necessària introduir per complir amb la normativa.